Članek
Državni svet RS podal podporo za svetovni dan čebel
Objavljeno Mar 03, 2015

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji 25. 2. 2015, v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14), obravnaval pobudo Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v zvezi s podporo pobudi Čebelarske zveze Slovenije, da Organizacija združenih narodov razglasi 20. maj za svetovni dan čebel, ter na podlagi drugega odstavka 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14) sprejel naslednji

SKLEP:


Državni svet podpira prizadevanja Čebelarske zveze Slovenije, da Organizacija združenih narodov razglasi 20. maj za svetovni dan čebel.

Obrazložitev

Čebelarska zveza Slovenije je na Državni svet naslovila pobudo za podporo pobudi, da Organizacija združenih narodov razglasi svetovni dan čebel, in sicer 20. maja. Na ta dan se je 1734 rodil slovenski čebelar Anton Janša, ki je med čebelarji v svetovnem merilu poznan kot začetnik modernega čebelarstva in velik poznavalec čebel.
Menimo, da bi razglasitev svetovnega dneva čebel pripomogla k nadaljnjim aktivnostim za zaščito čebel in k ozaveščanju javnosti o pomenu čebel in čebelarstva z vidika varnosti preskrbe s hrano, pozitivnimi učinki na ekosisteme in ohranjanju biotske raznovrstnosti v naravi.
Razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel na rojstni dan Antona Janše bo zagotovo pripomogla tudi k večji prepoznavnosti Slovenije in nadaljnjemu razvoju čebelarskega turizma.

Mitja Brvar - predsednik DS