Članek
Semenarna Ljubljana podpira vse slovensko akcijo- s posebnim popustom!
Objavljeno Mar 25, 2015

Semenarna Ljubljana podpira vse slovensko akcijo sejanja medovitih rastlin s posebnim popustom na semena medovitih rastlin!
Semenarna Ljubljana je z izrednim zadovoljstvom pristopila k podpisu sporazuma o sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Osnovni namen je zelo preprost zgolj na prvi pogled – tudi v Semenarni Ljubljana se zavedamo, kako pomembne funkcije opravljajo čebele in njihovi skrbniki – člani Čebelarske zveze Slovenije. Gre za zelo kompleksno področje, za katerega smo prepričani, da jih bomo skupaj, torej ne zgolj Semenarna Ljubljana in Čebelarska zveza, lažje predstavljali in pojasnjevali večplastnost funkcij, ki jih opravljajo čebele in čebelarji. Želim poudariti, da je Semenarna Ljubljana sporazum podpisala predvsem z namenom, da bo sodelovanje dolgoročno in da bomo skupaj s slovenskimi čebelarji lahko spreminjali navade in prakse, ki niso sprejemljive. Pa naj gre za varstvo okolja, varovanje kulturne dediščine, urejenost slovenske krajine. Poudaril bi rad, da Semenarna Ljubljana svoje aktivnosti usmerja k lokalni pridelavi, tudi urbanemu vrtičkarstvu in spreminjanju odnosa, da je lokalno pridelana hrana predvsem zdrava. Velika skrb, ki jo čebelarji dnevno vlagajo, nam je torej toliko blizu. Semenarna Ljubljana se je zavezala, da bo skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije vlaga tudi v izobraževanje mladih. Zato bo Semenarna Ljubljana postala tudi boter kmetijskih šol za nabavo semen ajde, aktivno pa bomo sodelovali tudi pri srečanju mladih čebelarjev. Zadali smo si tudi cilj, da poskusimo ponuditi čim več slovenskih medovitih rastlin. Posebej pa bomo podprli tudi projekt Čebelam prijazna občina in za občine pripravili posebne ponudbe za medovite rastline. Veliko dogovorov smo sprejeli zgolj z dvema srečanjema s Čebelarsko zvezo. Prepričan sem, da bo to sodelovanje v prihodnosti eno bolj plodnih. Zahvalil se pa bi predvsem predsedniku Čebelarske zveze g. Boštjanu Noču, da nas je povabil k sodelovanju in da je prisluhnil tudi našim potrebam in željam. Gospod predsednik, hvala za ponujeno priložnost.
Med drugim je v dogovoru o sodelovanju zapisano:
1. Semenarna Ljubljana bo najboljšim trem občinam iz natečaja Čebelam prijazna občina podarila po 3 vrečke različnih semen medovitih rastlin na enega čebelarja v dotični občini;
2. Semenarna Ljubljana bo na tekmovanju mladih čebelarjev 9. maja v Metliki vsakemu tekmovalcu podari eno malo vrečko semena medovite rastline;
3. Semenarna Ljubljana od 1. aprila 2015 naprej vsem čebelarjem, ki se pri nakupu izkažejo s člansko kartico ČZS nudi v svojih prodajalnah 15 % popusta za vse medovite rastline.
4. Semenarna Ljubljana bo postala BOTER ene od Kmetijskih srednjih šol za seme AJDE, v projektu »Kar sejemo, to žanjemo«.
5. V trgovinah Semenarne Ljubljane bodo posebej označena semena medovitih rastlin;
6. V prvi polovici aprila (14 dni) bo Semenarna Ljubljana pristopila k vseslovenski akciji, kjer bo vsem kupcem nudila poseben popust za nabavo medovitih semen z namenom, da bi vsak Slovenec posejal vsaj eno medovito rastlino;
7. Skozi leto bo Semenarna Ljubljana peljala akcije, kjer bo od vsake prodane medovite rastline podarila en cent v Sklad za ohranitev kranjske čebele.

Aleš Šabeder, predsednik uprave Semenarne Ljubljana d.d.