Članek
Evidentiranje kandidatov za redne volitve organov ČZS
Objavljeno Mar 27, 2015

Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je v skladu z določili 22. člena Pravil na svoji 15. redni seji, 12. marca 2015, imenoval komisijo za evidentiranje kandidatov za redne volitve organov Čebelarske zveze Slovenije v letu 2016. V komisijo za evidentiranje kandidatov so bili imenovani:

g. Jožef Smrkolj, predsednik komisije (zasavski, celjski in koroški volilni okoliš);
g. Janez Tehovnik, član komisije (ljubljanski in gorenjski volilni okoliš);
g. Andrej Pihler, član komisije (podravski in pomurski volilni okoliš);
g. Anton Žnidaršič, član komisije (notranjski, primorski in obalno-kraški volilni okoliš);
g. Matija Absec, član komisije (dolenjski, posavski in belokranjski volilni okoliš).


Anton Tomec, tajnik ČZS