Članek
Pred občnim zborom Čebelarske zveze Slovenije - zastavljajo se mi vprašanja
Objavljeno Mar 28, 2015

Pred občnim zborom Čebelarske zveze Slovenije se mi zastavljajo številna vprašanja. Mineva že osem let od začetka mojega vodenja Čebelarske zveze Slovenije. V tem obdobju se je zgodilo zelo veliko stvari. Veliko uspešnih in tudi nekaj neuspešnih »projektov« smo postorili skupaj v upanju, da vsi delamo v dobro slovenskih čebelarjev.

V zadnjem obdobju se na različnih posvetih in sestankih odpirajo novi pogledi na Čebelarsko zvezo Slovenije. Zelo prav je, da izmenjujemo različna stališča, različne poglede, da slišimo pohvale in kritike … 

Ob vsem tem se mi zadnje čase vse večkrat zastavljajo številna vprašanja, in sicer:

- ali je zdajšnje delo Čebelarske zveze Slovenije tako, kot si ga čebelarji želimo,
- ali je sodelovanje med Čebelarsko zvezo Slovenije in čebelarskimi društvi in območnimi zvezami dobro,
- ali smo v zadnjem času naredili korak naprej ali smo ostali tam, kjer smo bili, ali smo celo nazadovali,
- ali je slovensko čebelarstvo v primerjavi s čebelarstvom v tujini »zaostalo«,
- ali gre razvoj čebelarstva v pravo smer,
- ali organiziramo dovolj usposabljanj in ali so ta na ustrezni ravni,
- ali je podpora države čebelarstvu po mnenju čebelarjev zadostna,
- ali je za zimske izgube čebel, pomore čebel ... odgovorna Čebelarska zveza Slovenije,
- ali je Čebelarska zveza Slovenije odgovorna za premalo urejeno zdravstveno varstvo čebel in neurejen trg z zdravili,
- ali dovolj promoviramo in ščitimo našo kranjsko čebelo,
- ali smo javnost dovolj ozavestili o pomembnosti čebel in čebeljih pridelkov,
- ali je cena čebeljih pridelkov zadovoljiva …?

Odgovore na vsa ta in še na marsikatera druga vprašanja bo treba poiskati v tem letu. Prav ti naj nam bodo tudi v pomoč, ko bomo iskali kandidate za novo vodstvo Čebelarske zveze Slovenije, ki ga bomo volili prihodnje leto. 


Boštjan Noč, predsednik ČZS