Članek
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
Objavljeno Apr 01, 2015

Ljubljana, 31. 3. 2015 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjata vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi in za okolje, vključno s čebelami. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom.

več na povezavi