Članek
Usposabljanja v aprilu
Objavljeno Apr 01, 2015

Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu izvajamo v osnovni obliki s celotno snovjo, potrebno za izdajo potrdila udeležencem, ter v krajši obliki za obnovitev znanja. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu smo posodobili in so v potrditvi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Z osnovnimi usposabljanji na to temo bomo začeli takoj ko bodo potrjene, predvidoma v mesecu marcu. Za izvedbo predavanja Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu mora biti prijavljenih najmanj 15 udeležencev. Potrdila bodo lahko takoj prejeli tisti čebelarji, ki se bodo prijavili do dva dni pred predavanjem in uspešno opravili preverjanje znanja!
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 31. 3. 2015
Do dne 31. 3. 2015 ni sporočenih popravkov ali dopolnitev urnika.
 
URNIK USPOSABLJANJ IN SVETOVANJ JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE, USPOSABLJANJ IZ PROGRAMA UKREPOV NA PODROČJU ČEBELARSTVA TER URNIK VETERINARSKIH IZOBRAŽEVANJ VF NVI REDNA USPOSABLJANJA IN USPOSABLJANJA IZ UREDBE 2015 ZA MESEC MAREC 2015 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI