Članek
VELIK DAN ZA ČEBELARSTVO! Vlada sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije
Objavljeno Apr 02, 2015

Vlada sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov 

Vlada je med prioritete Republike Slovenije za delovanje pri Organizaciji združenih narodov (OZN) v okviru izhodišč za 70. zasedanje Generalne skupščine OZN vključila tudi prehransko varnost, v okvir katere spada pobuda za razglasitev svetovnega dneva čebel.
Vlada se je strinjala z aktivnostmi, ki so načrtovane v zvezi s pobudo in so podane v pobudi in bo izvajala te aktivnosti v skladu z načrtovanim proračunom RS. Vlada je prav tako določila, da se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ustanovi projektna skupina, ki usklajuje aktivnosti, ki so načrtovane v zvezi s pobudo in so podane v pobudi. Predlog Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) je, da se v okviru OZN vloži predlog Slovenije za razglasitev svetovnega dneva čebel in sicer na dan 20. maja, s čimer bi obeležili rojstni dan čebelarja Antona Janše, ki velja za začetnika modernega čebelarstva. Namen pobude je svetovno javnost vsako leto opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in opomniti ljudi, kako smo od čebel in ostalih opraševalcev odvisni. Vlada je sprejela pobudo, saj se zaveda pomena čebel za kmetijsko pridelavo in okolje ter dejavnikov tveganja za zdravje čebel in kakovost medu.
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost in ima velik gospodarski pomen. Trenutno je v Sloveniji registriranih 12.545 čebelnjakov in 146.755 čebeljih družin oziroma 9.885 čebelarjev, v ČZS pa je vključenih 203 čebelarskih društev in 16 regijskih čebelarskih zvez. Slovenci se tako s štirimi čebelarji na tisoč prebivalcev uvrščamo v vrh »čebelarskih« narodov. Leta 2014 sta bila sprejeta Resolucija o zaščiti kranjske čebele in Operativni program za izvedbo resolucije o zaščiti kranjske čebele, dokumenta, s katerima so opredeljeni vizija in cilji na področju zaščite kranjske čebele v naslednjem obdobju. Zaradi pomena čebel in čebelarstva si Slovenija prizadeva za ohranitev in zaščito čebel ne samo na svojem ozemlju, temveč tudi širše. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je lani na sejmu AGRA organiziralo konferenco »Zaščita medonosnih čebel v Evropi«, z namenom opraviti razpravo o pomenu čebel in čebelarstva, dejavnikih tveganja, ki povzročajo izgube čebeljih družin ter o predlogih za zaščito čebel. Glavne ugotovitve so podane v sprejeti skupni izjavi Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Malte, Moldavije, Nemčije in Slovenije, med drugim, da se lahko zagotovi uspešno upravljanje čebeljih populacij le, če so izpolnjeni ustrezni pogoji za trajnostni razvoj čebelarstva. Slovenija je že leta 2013 podprla predlog Evropske komisije glede prepovedi rabe neonikotinoidov, ki ga je delno sprožila tudi Slovenija. Decembra 2013 je tako začela veljati dveletna omejena prepoved uporabe treh pesticidov, tj. sintetičnih analogih nikotinov. V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov, pri čemer daje MKGP velik poudarek mladim. Med drugim v Sloveniji vsako leto v okviru Dneva slovenske hrane poteka promocijsko izobraževalna akcija, ki jo izvajajo čebelarji v šolah in vrtcih po Sloveniji, ter s svojimi predstavitvami in aktivnostmi, ki vključujejo medeni zajtrk, osveščajo najmlajše o pomenu čebel in čebeljih pridelkih. Na podlagi dobre prakse je Slovenija marca 2014 na Svetu za kmetijstvo in ribištvo podala pobudo za uvedbo »Evropskega medenega zajtrka«, ki jo je v razpravi toplo pozdravilo več držav članic (Francija, Nemčija, Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Bolgarija, Luksemburg, Grčija). Poleg teh so interes za sodelovanje izkazale tudi države kandidatke za članstvo v EU in tretje države. Slovenija je tako v zadnjih letih že profilirala kot država, v kateri imajo čebele in čebelarstvo posebno mesto in skrb.
Sprejeta pobuda Čebelarske zveze Slovenije, da v okviru OZN vloži predlog za razglasitev svetovnega dneva čebel je nadgradnja aktivnosti, saj je informiranost ljudi o ogroženosti čebel pomembna naloga na poti ohranjanja čebel. 

Vir: MKGP celotno

Vladno gradivo v prilogi

vir: povezava


V svojem imenu in v imenu ČZS se zahvaljujem Vladi RS za podporo našemu predlogu. Posebna zahvala gre ekipi MKGP na čelu z ministrom Židanom, ki  že od prvega dne podpira našo pobudo. 
S tem je narejen prvi, a zelo pomeben  korak, sedaj gremo vsi skupaj smelo naprej - do OZN! 


Boštjan Noč, predsednik ČZS