Članek
Ministri so močno podprli Slovensko pobudo!
Objavljeno May 12, 2015

Bruselj, 11. maj 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na njem so ministri podprli pobudo Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov. Ministri so danes obravnavali tudi predlog uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov ter sklepe o poenostavitvi Skupne kmetijske politike 2014–2020, seznanili pa so se tudi z zaključki konference na temo izboljšanja dobrobiti prašičev.
Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekalo pod predsedovanjem Latvije, so ministri začeli z obravnavo predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, kjer so poskušali doseči splošni pristop Sveta EU. Glavna odprta vprašanja, ki se nanašajo na predlog uredbe so sistem nadzora, ostanki nedovoljenih snovi v ekoloških proizvodih in pravila za živinorejo. Ministri so nadaljevali z obravnavo sklepov o poenostavitvi Skupne kmetijske politike 2014–2020 in jih soglasno sprejeli kot sklepe Sveta. Sicer pa je Svet danes podprl pobudo Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov, ki jo je Slovenija zaključila z besedami: »Združimo moči, pomagajmo ohraniti vitalno kmetijstvo, čebelarstvo in čisto okolje!«.
 
PODROBNEJE O VSEBINI ZASEDANJA SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
 

  • Pobuda Slovenije za razglasitev svetovnega dne čebel

Na današnjem Svetu je Slovenija predstavila pobudo, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov. Minister mag. Židan je na zasedanju dejal, da za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo čebele predstavljajo neprecenljivo vrednost, saj so opraševalke mnogih kmetijskih rastlin. »Kar 71 od 100 najpomembnejših rastlin oprašijo čebele, to pa so rastline, ki jih potrebujemo za pridelavo kar 90 odstotkov vse hrane«, je poudaril minister. Zato čebele  pomembno prispevajo k svetovni varnosti preskrbe s hrano, po oceni mednarodne študije pa je opraševanje vredno 153 milijard EUR na svetovni ravni oziroma 22 milijard EUR v Evropi vsako leto.
Kot je v predstavitvi pobude še dejal minister, imajo čebele s svojim delovanjem pozitivne učinke na celoten ekosistem, na vzdrževanje ekološkega ravnotežja in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. »         Čebele so hkrati indikator zdravega okolja in zavedati se moramo, da se vedno večji pritiski človeka na okolje negativno odražajo tudi na življenju in vitalnosti čebel, še več, lahko celo ogrozijo njihov obstoj v naravi«. Mag. Židan je izpostavil, da se v Sloveniji pomena čebel in čebelarstva dobro zavedamo, kar se zrcali v skrbi za celostno podporo slovenskemu čebelarstvu. Tako je med drugim Državni zbor RS sprejel posebno Resolucijo o zaščiti kranjske čebele.
Slovenija si po besedah ministra močno prizadeva okrepiti tudi skupno skrb za čebele v evropskem prostoru, saj je zavedanje pomena ohranjanja čebel skupno celotni EU. »Menimo, da je za ohranjanje ključno ozaveščanje širše javnosti, še posebej pa mladih, v Sloveniji pa imamo primer dobre prakse, ki sem ga vam predstavil v lanskem letu – to je medeni zajtrk; še posebej pa me veseli, da se je v nekaterih državah projekt že začel izvajati oziroma potekajo pogovori o njegovi izvedbi«, je še dejal minister.
Predstavitev je minister zaključil z besedami, da želimo aktivnosti na področju ozaveščanja javnosti o pomenu čebel in čebelarstva še nadgraditi, zato Slovenija predlaga Organizaciji združenih narodov (OZN), da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Mesec maj je na severni polobli mesec razcveta narave in najbujnejšega razvoja čebel, na južni polobli pa čas spravila čebeljih pridelkov. 20. maj pa je rojstni dan slovenskega pionirja modernega čebelarstva Antona Janše. »Verjamem, da bo pobuda prispevala k mednarodnemu sodelovanju pri reševanju globalnih problemov, kot so zagotavljanje svetovne varnosti preskrbe s hrano in s tem izkoreninjenja lakote ter ohranjanja okolja, s čimer bomo prispevali tudi k razvojni agendi po letu 2015.«
Po predstavitvi se je odzvalo kar 20 ministrov oz. njihovih namestnikov(Madžarska, Avstrija, Ciper, Poljska, Luksemburg, Španija, Italija, Nizozemska, Litva, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Češka, Belgija, Estonija, Hrvaška, Grčija, Francija, Švedska, Velika Britanija). Še nekaj držav (Romunija, Bolgarija, Malta) je podporo izrazilo že ob robu zasedanja. Ministri so močno podprli slovensko pobudo, v nagovorih pa so med drugim poudarili pomen čebel za kmetijsko proizvodnjo kot tudi za ohranitev ekosistemov ter nujnost, da se čebele in čebelarstvo zaščiti, še posebej v sedanjih kritičnih trenutkih, ko so resno ogroženi.
Tudi komisar Hogan je izpostavil pomen čebel in čebelarstva ter ustreznega odziva na obstoječe probleme. Čeprav je odločitev za podporo razglasitvi svetovnega dneva čebel na strani držav članic, sam podpira to podporo in bo to sporočilo tudi prenesel pristojnemu komisarju za okolje.


Celotno sporočilo za javnost MKGP je v prilogi