Članek
Svetovanje glede priprave vlog za tehnično pomoč čebelarjem
Objavljeno May 12, 2015

Na osnovi najave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma 15. maja 2015, objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2015. Znotraj tega sklopa sta predvidena podukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in podukrep Pomoč čebelarjem začetnikom, v skupni vrednosti nepovratnih sredstev do 250.248 EUR.

Obveščamo vas, da je bila dne, 17.04.2015 v Uradnem listu RS št. 26/2015 objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014 – 2016. Spremembe se nanašajo med drugim na način sofinanciranja čebeljih panjev za aktivne koristnike sheme kakovosti podukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Sprememba uredbe med drugim določa, da »delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikat za ekološke čebelje proizvode, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki (brez vštetega DDV)«, za vse ostale čebelarje ostaja delež sofinanciranja do 80 %. V skladu s to dopolnitvijo se dopolnjujejo tudi pogoji za sofinanciranje in sicer »Čebelar, ki prejme v skladu s to uredbo neto sredstva v višini do 100 odstotkov za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imeti certifikat za ekološke čebelje proizvode še najmanj pet let po prejemu teh sredstev«. Poleg tega pogoja bo potrebno izpolnjevati tudi že znane pogoje sofinanciranja nakupa čebelarske opreme. Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na območju R Slovenije in izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu. Javni razpis bo objavljen na spletnih straneh omenjenega ministrstva in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Več informacij po objavljenem javnem razpisu v Uradnem listu dobite tudi na tel. št. ARSKTRP 01 / 580 77 92 v času uradnih ur ali po e – pošti na naslovu aktrp@gov.si .

Javna svetovalna služba v čebelarstvu (JSSČ) bo po objavi javnega razpisa kot pomoč čebelarjem pri pripravi vlog organizirala uradne ure v različnih krajih po Sloveniji. Vsem tistim, ki imate namen kandidirati na omenjeni javni razpis predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih in račune ter potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge na javni razpis.
 

Ponedeljek, 18.5.2015 Sedež ČZS, Brdo 8, Lukovica10. – 17. ureProstori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd11. – 17. urePisrna JSSČ v ČRIC, Rožna dolina 50 a, Lesce11. – 17. urePisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika11. – 17. urePisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota11. – 17. ureKrajevna skupnost Solkan Nova Gorica, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan11. – 17. ure  Torek, 19.5.2015 Sedež ČZS, Brdo 8, Lukovica9. – 16. urePisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor13. – 16. urePisarna ZCD Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj08. - 12. ureDom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka10. – 16. urePisarna JSSČ v KD, Dobrna 1 a, Dobrna10. – 16. ureGrm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto10. – 16. urePark vojaške zgodovine, Kolodvorska cesta 51, Pivka10. – 16. ure

 
Povezava do Uredbe in njenih dopolnitev in sprememb:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=116145
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2433
http://www.uradni-list.si/1/content?id=121401
                                                                                                                                     Lidija Senič
                                                                                                                                     Vodja JSSČ