Članek
Čebelarska zveza Slovenije je proti GSO
Objavljeno Jun 09, 2015

Gojiti gensko spremenjene poljščine ali ne, že več kot desetletje in pol neti javno razpravo na Stari celini. Nekatere države so kategorično proti, druge težijo k razrahljanju strogih pravil. V začetku aprila je na tem področju začela veljati nova zakonodaja, ki jo je Evropska komisija sicer predstavila že leta 2010. Njen namen je poenostaviti dozdajšnji postopek odobritve gensko spremenjenih organizmov, ki ni zmogel odgovarjati povsem razdeljenim državam članicam.
 
V torek 2. 6. 2015 je na Kmetijskem inštitutu Slovenije potekala predstavitev predloga Zakona o omejevanju ali prepovedi  pridelave gensko spremenjenih organizmov, ki je sedaj v javni obravnavi
 
Predlog omenjenega zakona implementira evropsko direktivo, ki je stopila v veljavo aprila letos in določa postopek za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin v RS, pristojne organe in sodelovanje med njimi, način sporočanja Evropski komisiji in državam članicam o sprejetih odločitvah v zvezi s omejitvijo ali prepovedjo pridelave GS rastlin, imenovanje komisije za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave GS rastlin, njene naloge in pristojnosti in inšpekcijski nadzor in sankcije.
 
Predlog zakona predvideva, da se v RS lahko omeji ali prepove pridelavo GS rastline ali skupine GS rastlin, če bi bila pridelava GS rastlin v nasprotju s sprejetimi cilji in ukrepi kmetijske politike, okoljske politike oziroma politike prostorskega načrtovanja, če povzroča ali bi lahko povzročala ovire (npr. administrativne) ali dodatna bremena (npr. finančna), pri izvajanju prej naštetih politik.
 
Stališče Čebelarske zveze glede GSO v Sloveniji je že dolgo znano, saj  je čebela  tista, ki prva pokaže na spremembe v okolju in vsak večji poseg lahko močno zamaje njeno populacijo. Ni samo po sebi umevno, da so čebele v okolju. Z njimi bi morali ravnati modro in se zavedati bogastva, ki ga imamo na sončni strani Alp. In to bogastvo gotovo ni kmetijska proizvodnja podkrepljena z gensko spremenjenimi organizmi in rastlinami ! 
 
Čebelarske zveze Slovenije, daje podporo Zakonu o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (GSR), ki dovoljuje Sloveniji realiziranje direktive EU 412/2015, ki dopušča državam članicam EU, da se po novem samostojno odločijo o tem ali želijo na svojem ozemlju setev GSR ali ne.