Članek
Ajda med tradicijo in inovacijo
Objavljeno Jun 09, 2015

V četrtek, 4. junija 2015 je ČZS sodelovala na predstavitveni delavnici Trafoon »Ajda med tradicijo in inovacijo«. Predstavili smo projekt Ohranimo čebele, ki ga je zasnovala ČZS, Javna svetovalna služba v čebelarstvu in ga izvedla skupaj s partnerji: »Od setve do žetve, kar sejemo, to žanjemo«. Namen projekta je spodbuditi setev medovite ajde.
Projekt je bil predstavljen pod sekcijo: Izbrani primeri dobrih praks v raziskovanju za prenos v prakso.
Organizatorju delavnice se zahvaljujemo za povabilo na predstavitveni dogodek.  Veseli smo, da smo lahko predstavili naša skupna prizadevanja za povečanje prepoznavnosti medovite ajde in, da smo tudi sami prispevali delček k projektu »Ajda med tradicijo in inovacijo«.
Več informacij v zvezi z dogodkom posredujemo v prihodnje.
Nataša Klemenčič Štrukelj