Članek
Raziskovanje življenja Antona Janše
Objavljeno Jun 09, 2015

Na digitalni knjižnici Slovenije je objavljena razprava: PRED ODHODOM NA DUNAJ NAJ BI BIL ANTON JANŠA NA KOROŠKEM? Prvo poročilo.
Spletni dostop: 

klik na povezavo


Mnenja in trditve, da je bil Anton Janša od leta 1765 do odhoda na Dunaj v letu 1766 na Koroškem, da je bil član koroške kmetijske družbe in podobno, so novost v poznavanju življenja in dela prvega c. k. čebelarskega učitelja na Dunaju. Prva objava s to trditvijo je v knjigi Ehrenfelsa iz leta 1829 in druga v knjigi Heinricha iz leta 1832. Objavi se ponovita v drugih delih. Objave sporočajo, da je Anton Janša Korošec, da je na Dunaj prenesel koroški način čebelarjenja, da izhaja iz Koroške kmetijske družbe, ki ga je tudi priporočila na Dunaju, da ga je na Dunaj poklicala cesarica Marija Terezija in podobno. Med slovenskimi avtorji sta na nekatere od teh zapisov opozorila Perc (1925) in Stabej (1955). Janša v svojih knjigah piše in poudarja svoje gorenjsko poreklo, gorenjski način čebelarjenja in gorenjski leseni panj ter nikjer ne omenja svojega bivanja in delovanja na Koroškem. Za potrditev teh zapisov in objav o Antonu Janši na Koroškem je treba poiskati arhivske listine v celovškem deželnem arhivu, s katerimi bo teza potrjena oz. ovržena.
Tudi to delo za enkrat ne bo izšlo v fizični obliki, ker so povsod, kjer je bilo to mogoče, napisani spletni naslovi za gradiva, ki so bila uporabljena in so dostopna na spletu. To bralcu omogoča neposredni dostop in branje. Kakor je zapisano v podnaslovu je to prvo poročilo. Delo se bo nadaljevalo in zelo pomembno nalogo bodo opravili kolegi na avstrijskem Koroškem, ki so se obvezali, da bodo pregledali njihove arhive. Tudi avtorji bomo nadaljevali z delom in iskali nove dokaze o življenju in delu Antona Janše, posebej še v letih 1765 – 1766. Ob zaključku raziskave bomo imeli veliko podatkov o Antonu Janši, tudi povsem nove, ki jih bomo lahko uporabili za dopolnjen in podrobnejši zapis, morda za novo knjigo o Antonu Janši.
Na koncu še prošnja. Delo je bilo delovno zelo zahtevno in hvaležni bomo za vsako opozorilo na pomanjkljivosti ali napake. Dobrodošli so tudi predlogi ali novi podatki, ki jih morda nismo uspeli odkriti.


Prijetno branje Vam želimo vsi avtorji.
Andrej Šalehar
Vaša sporočila pošiljajte na naslov: andrej.salehar(a)bf.uni-lj.si