Članek
Zapisnik posveta z mentorji čebelarskih krožkov
Objavljeno Sep 11, 2015

V nadaljevanju objavljamo: ZAPISNIK POSVETA MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV, ki je potekal v četrtek 10. 9. 2015 od 15.30 do 17.00 ure v prostorih Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici 8.
 
Prisotni: mentorji ČK, Marko Borko Lidija Senič, Boštjan Noč, Matej Linke, Aleš Rodman
 
Dnevni red:
Uvodni pozdrav
Podelitev licenc mentorjem čebelarskih krožkov
Predstavitev seta za samopomoč v primeru čebeljega pika – mag. Matej Linke, mag. farm., namestnik direktorja Lekarne Ljubljana
Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev
Lokacije za Tekmovanja mladih čebelarjev 2016, 2017, …
Didaktično gradivo
Način dela čebelarskih krožkov v šolskem letu 2015/2016
Razno

K 2. točki dnevnega reda: Podelitev licenc mentorjem čebelarskih krožkov
Sklep št. 1: Mentorjem, ki po pravilniku izpolnjujejo pogoje se podeli licenco za vodenje čebelarskega krožka.
Sklep št. 2: Mentorji, ki jim manjka čebelarsko znanje se vpišejo na seznam za tečaj za čebelarje začetnike.
Sklep št. 3: Mentorji, ki jim manjkajo pedagoške, retorične veščine se vpišejo na seznam za usposabljanje iz retorike in nastopanja.
Sklep št. 4: Licenca se lahko pod pogoji pravilnika izda tudi za somentorje čebelarskih krožkov. Somentorji naj v tem primeru to sporočijo g. Borku na marko.borko(a)czs.si.
 
K 3. točki dnevnega reda: Predstavitev seta za samopomoč v primeru čebeljega pika
Sklep št. 5: Mentorji se seznanijo s setom za samopomoč v primeru čebeljega pika.
Sklep št. 6: Vsi čebelarski krožki pri JSSČ bodo spomladi 2016 brezplačno prejeli po en set za samopomoč v primeru čebeljega pika. Mentorji naj na šoli predlagajo, naj tudi sama že nabavi set.
Sklep št. 7: Prezentacija mag. Linkeja naj se posreduje po e-pošti vsem mentorjem čebelarskih krožkov.
 
K 4. točki dnevnega reda: Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev
Sklep št. 8: Mentorji se seznanijo s potekom IMYB 2015 ter z izbrano ekipo za IMYB 2016.
 
K 5. točki dnevnega reda: Lokacije in datumi za Tekmovanja mladih čebelarjev 2016, 2017, …
Sklep št. 9: Lokacija in datum TMČ v letu 2016 bo v/na ???, sobota 7. 5. 2016. Lokacija in datum TMČ v letu 2017 bo v/na ??? sobota 6. 5. 2017.
 
K 6. točki dnevnega reda: Didaktično gradivo
Sklep št. 10: Mentorji se seznanijo z didaktičnim gradivom o anatomiji čebele, cvetnem prahu, slikovnih satih 10 in 5 satni komplet.
Sklep št. 11: Mentorji predlagajo, da se set dopolni še s satom o hudi gnilobi.
Sklep št. 12: Mentorji predlagajo, da se prezentacija 10 in 5 slikovnih satov dopolni z opisi kaj prikazujejo sati.
 
K 7. točki dnevnega reda: Način dela čebelarskih krožkov v šolskem letu 2015/2016
Mentorji predlagajo, da naj se med opremo za čebelarske krožke ponudi tudi čebelarsko dleto.
Mentor vpraša, kako lahko čebelarski krožek po predpisih proda med, ki so ga pridelali v okviru čebelarskega krožka.
Sklep št. 13: Mentorji se seznanijo z načinom dela čebelarskih krožkov v šolskem letu 2015/2016.
 
K 8. Točki dnevnega reda: Razno
Ni sklepov
 
Zapisnik pripravil: Marko Borko