Članek
Iščemo čebelam prijazno občino, čebelarska društva predlagajte!
Objavljeno Sep 11, 2015

V letošnjem letu čebelarska društva predlagate svoje občine za naziv čebelam prijazna občina.
Najbolj realni presojevalci sodelovanja z lokalno skupnostjo ste prav čebelarska društva. In vam je letos prepuščeno, da predlagate za čebelam najbolj prijazno občino v letu 2015 ravno svojo občino. Na spletni strani ČZS je objavljen prijavni obrazec, ki ga izpolnite in posredujte na ČZS najkasneje do 30.10.2015 s pripisom za Čebelam prijazno občino 2015. Seveda so dovoljene tudi kritike, saj je namen natečaja izboljševanje sodelovanja. Vabljeni k sodelovanju! Več informacij Nataša Lilek 040 436 519, natasa.lilek@czs.si