Članek
Ob 1. obletnici Vlade RS - Židan omenil tudi " Svetovni dan čebel"
Objavljeno Sep 22, 2015

NOVINARSKA KONFERENCA OB 1. OBLETNICI VLADE RS

LJUBLJANA, 21. 9. 2015 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je danes skupaj z državnima sekretarjema predstavil dosežke ministrstva ob 1. obletnici Vlade RS dr. Mira Cerarja, predstavljeni pa so bili tudi  načrti ministrstva za prihodnje obdobje. Minister je minulo leto ocenil za zelo uspešno in naporno, posebej pa je pohvalil sodelavce, ki so pomagali izpeljati številne projekte, predpise in druge naloge ministrstva.
 
Minister je med najpomembnejšimi dosežki MKGP izpostavil sprejetje Programa razvoja podeželja, ki ga je Slovenija med prvimi državami v EU sprejela v mesecu februarju letošnjega leta in zajema 1,1 mlrd eur vreden paket izvajanja ukrepov kmetijske politike. Poudarek programa je predvsem na mladih in na okoljskih ukrepih. Nadalje je minister izpostavil novo subvencijsko kampanjo in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so sodelovali pri hitrejši pripravi in implementaciji same sheme. V osnovno shemo plačil se je tako prijavilo 57285 kmetijskih gospodarstev, za shemo mladi kmeti pa 3747 kmetijskih gospodarstev. Kot zelo pomemben dosežek MKGP je minister izpostavil novo inštitucijo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer je proaktivno delovanje varuha uspešno ureja številne naloge. Prav tako je pomemben dosežek ministrstva tudi sprejem Uredbe o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki omogoča manj administriranja in se preko katere lahko kmetija med drugim ukvarja tudi s socialnimi dejavnostmi na podeželju. Minister je opozoril tudi na sprejet Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, za katerega so minuli teden v Državnem zboru glasovali vsi prisotni poslanci in poslanke ter na sistemski zakon o agrarnih skupnostih, ki je v parlamentarnem postopku.
 
Zaradi viškov hrane, ki so nastali zaradi ruskega embarga, pa se je ministrstvo angažiralo na številnih področjih promocije, tako se prva akcija za jabolka že izvaja, konec tedna pa se bo začela izvajati še akcija za promocijo mleka. Minister je še poudaril, da je Slovenija z namenom uveljavljanja ciljev in interesov zelo aktivna na mednarodni ravni, tako na ravni vzpostavljanja dobrih odnosov in sodelovanja z državami EU, kot z drugimi državami ter mednarodnimi institucijami. Pri tem je minister še posebej izpostavil aktivnosti na področju varovanja zaščite terana.
 
 Med prioritetami dela ministrstva je minister izpostavil tudi aktivnosti pri projektu za razglasitev Svetovnega dneva čebel, ki je pomembna predvsem iz razloga zaščite čebel kot opraševalke, varovanja okolja ter obenem tudi prepoznavnostjo prehranskih produktov ter Slovenije kot turistične destinacije. Minister je izrazil zadovoljstvo tudi nad novim ribiškim skladom za obdobje 2014-2020, v katerem bo Sloveniji iz evropskih in domačih sredstev na voljo 32,6 milijona evrov.
 
V nadaljevanju je državna sekretarka mag. Tanja Strniša podrobneje predstavila Program razvoja podeželja ter njegovo nadgradnjo. Državni sekretar Miha Marenče pa je podrobneje predstavil aktivnosti pri sanaciji gozda po lanskem žledu ter velikem pojavu podlubnikov; podrobneje pa je spregovoril o aktivnostih pri sprejemanju Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS.

vir : MKGP
https://www.facebook.com/bostjan.noc.1?fref=nf&pnref=story