Članek
Tehnična pomoč čebelarjem 2016
Objavljeno Mar 10, 2016

Po podatkih MKGP bo razpis Tehnična pomoč čebelarjem 2016 objavljen predvidoma v maju.
Vse potencialne vlagatelje obveščamo, da preverijo urejenost vpisa v register kmetijskih gospodarstev – KMG MID številk. V primeru koriščenja sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike (med ukrepe skupne kmetijske politike sodi tudi tehnična pomoč čebelarjem), mora kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID-a imeti določenega tudi namestnika. Urejenost KMG MID št. lahko preverite na Upravni enoti ali spletnem pregledovalniku: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#map_x=500000&map_y=100000&map_sc=914285 
Podlaga za razpis je Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, kjer so navedeni glavni pogoji in zahteve ter seznam opravičljivih stroškov in seznam opreme. Nekaj smernic, kako se prijaviti na razpis najdete v prilogi sporočila. Za vprašanja smo na voljo tudi svetovalci Javne svetovalne službe v čebelarstvu.