Članek
Varujmo opraševalce, saj so ti ključni za pridelavo hrane
Objavljeno Apr 12, 2016

Za zaščito rastlin pred boleznimi in škodljivci se uporabljajo kemično-sintetična sredstva oziroma Fitofarmacevtska sredstva (FFS).
FFS so aktivne snovi in pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin, oziroma rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi in imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode. FFS poznamo tudi, kot izraz pesticid . Uporablja se jih kmetijstvu odstranjevanju plevela na železniških tirih, urejevanju zelenic itn.
Pred uporabo FFS:

  • Pozorno preberite etiketo in navodilo za uporabo
  • Uporabljajte le FFS, ki so registrirana v Sloveniji in v originalnem pakiranju
  • FFS skladiščite v posebnih zaklenjenih prostorih
  • Naprave za nanašanje redno vzdržujte

Med in po uporabi FFS:

  • Nosite osebno varovalno opremo (OVO), ki je navedena na etiketi
  • Prazno embalažo temeljito izpraznite in oddajte na mesto zbirane odpadne embalaže FFS
  • Med uporabo FFS ne jejte, ne pijte ali kadite
  • Po uporabi FFS se stuširajte
  • V primeru zastrupitve ali kontaminacije ravnajte skladno s priporočili na etiketi oziroma navodilom za uporabo.

Pri uporabi FFS obstaja nevarnost, da pride do zastrupitve koristnih žuželk kot so čebele, čmrlji, metulji in ostalih. Zato bodite pozorni še na opozorila in navodila, povezana z varovanjem čebel:
-V času cvetenja praviloma naj ne bi tretirali s fitofarmacevtskimi pripravki (FFS)
-Če je ob cvetenju nujno potrebno zatirati bolezni ali škodljivce, škropimo takrat, ko čebele niso na paši in po možnosti s pripravki, ki niso nevarni za čebele
-Pred uporabo čebelam nevarnih FFS odstranimo cvetočo podrast
-Preprečimo zanašanje FFS na sosednje parcele (dodatna oprema proti zanašanju …)
-Ne škropimo v vročini nad 25 °C
-Vzpostavimo stik s čebelarji.

Ob nepravilni uporabi FFS lahko pride do pomora čebel. Takrat mora čebelar obvestiti regionalni Center za obveščanje v Republiki Sloveniji na telefonsko številko 112.

Tudi letos  Čebelarska zveza  Slovenije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije sodeluje v akciji,  katere  cilj je,  da preko  plakatov v vsaki prodajalni FFS, oddaj na  RTV in preko ozaveščanja uporabnikov FFS preprečimo  vsakršen pomor čebel in ostalih opraševalcev.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174395433