Članek
Zaščita čebelnjaka pred medvedom
Objavljeno Apr 12, 2016

Čebele pogosto pestijo številne tegobe: bolezni, različni zajedalci, posledice zastrupitev s pesticidi in  tudi škodljivci.  Eden od takšnih škodljivcev je tudi rjavi medved s katerim imamo čebelarji zadnje čase  velike probleme. Čeprav je medved gozdna žival, ga pogosto srečamo tudi na obronkih gozdov. Rad zaide tudi v kako vas ali do kakšnega čebelnjaka,kjer lahko
povzroči velikansko škodo. Medved  napada čebelnjake ponoči in če le ima možnost, panj odnese s stojišča, ga razbije in med poje. Ker se v takšnem primeru  večina čebel razleti,  ima  čebelar dvojno škodo – uničen  čebelji panj in izgubljeno čebeljo družino. Škode, ki jih medved povzroči na čebelnjakih, so po vrednosti takoj za škodo, povzročeno na drobnici.

Na območjih, kjer se zadržujejo medvedi, moramo čebelarji v duhu dobrega gospodarja varovati svoje čebelnjake. Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Ur.l. RS, št. 74/2005) v svoji prilogi,  kot zaščito pred rjavim medvedom, predpisuje  ograjevanje z elektro ograjo s 5 -7 žicami  ali farmsko pletivo z  ojačitvijo. Prav tako imamo čebelarji čebelnjake na takšnih območjih dodatno zaščitene z posebnih drogovih za preprečitev izvleka panjev ali pa imamo dvignjen nivo čebeljih  panjev.

Varovanje premoženja s pomočjo elektrike je eden izmed najbolj učinkovitih in preverjenih načinov varovanja premoženja pred rjavim medvedom. Ob stiku z elektriko namreč medved
doživi močno negativno izkušnjo, zaradi katere se k ograji praviloma ne vrača. Pogoj za učinkovito varovanje z električnimi ograjami je stalna prisotnost električnega toka napetosti vsaj 5 kV. Sama ograja namreč zverem ne predstavlja fizične ovire, ampak za odvračanje poskrbi električni tok, ki živali zada bolečino in tako predstavlja psihično oviro. Navadna fizična ograja za varovanje ni dovolj, saj jo medved z lahkoto prepleza. Poleg stalnega električnega toka je za učinkovito delovanje ograje ključna še pravilna postavitev, pri čemer je treba z rednim vzdrževanjem poskrbeti, da se v ograji ne izgublja električni tok. 

Če pride do škode po medvedu, kljub zgoraj opisanih zaščitah je potrebno to prijaviti.  Oškodovanec mora v roku treh dni od nastanka pisno prijaviti nastalo škodo  na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer je nastopil škodni dogodek in nato zavarovati kraj nastanka škode. 
Naslove območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije lahko najdete v povezavi: http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote/.
Tu vas bo pooblaščena oseba usmerjala skozi celoten postopek  - napravila zapisnik, ocenila škodo in poslala zapisnik na ARSO.