Članek
ČZS, JSSČ na Kulturnem bazarju
Objavljeno Apr 12, 2016

V Cankarjevem domu v Ljubljani danes poteka Kulturni bazar na katerem sodeluje tudi Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu. Najdete nas v prvem preddverju. Razstavni prostor povezuje področje umetnosti in kulturne dediščine, zdravja, kmetijstva in čebelarstva in še obširneje predstavlja ideje tematske razprave Recept za popestritev, ki bo potekala ob 11. uri v Klubu Cankarjevega doma. Obiskovalcem bo ga. Marjana Jekovec, upokojena vzgojiteljica Kranjskih vrtcev, predstavila primer dobre prakse, svoje izkušnje in projekte preko katerih je v sodelovanju z lokalnim čebelarjem otrokom predstavljala čebelarstvo, jih učila in vzgajala o pomenu ohranjanja narave, čebele in  kulturne dediščine. Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ bo primere dobre prakse sodelovanja čebelarjev in VVZ ter šol predstavila v Klubu CD ob 11. uri.
Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (npr. zdravstvo, sociala, kmetijstvo in prehrana, okolje in prostor ...) ter za študente.
Tudi v letošnjem letu bo v okviru Kulturnega bazarja potekal Program za otroke, mladino in odrasle - za vse, ki vas zanima kultura. Program je v dopoldanskem in popoldanskem času namenjen organiziranim skupinam iz vrtcev in šol ter individualnim obiskovalcem vseh generacij.
Individualni obiskovalci vseh generacij
Na ogled Kulturnega bazarja 2016 vabljeni tudi posamezni otroci in mladi ter odrasli, ki vas zanima kultura. Podroben program najdete na: http://www.kulturnibazar.si/program/
VABLJENI!