Članek
Nadaljevanje projekta »Kar sejemo, to žanjemo« 2016
Objavljeno Apr 12, 2016

Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« povezuje veliko število partnerjev, ki že več let uspešno sodelujemo, spodbujamo sejanje in zavedanje o pomenu gojenja medovite ajde.  To je projekt, ki združuje in povezuje sodelovanje med čebelarji in kmeti, saj setev ajde kmetu zagotavlja dodatni pridelek, čebelam pozno poletno pašo in končnemu potrošniku lokalno pridelano hrano, ki je vedno bolj cenjena.

Tudi letos bomo v okviru projekta sejali medovito ajdo na srednjih in višjih kmetijskih šolah, to je na šestih lokacijah po Sloveniji, kjer so locirane šole, ki so se kot partnerji priključili projektu »Kar sejemo, to žanjemo«. Šole, ki bodo sejale ajdo so: Biotehnični center Naklo, Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Biotehniška šola Rakičan, Šola za hortikulturo in vizualno umetnost iz Celja, Šolski center Šentjur, Biotehnična šola Ptuj. Sejale bodo tri sorte medovite ajde, to so : Darja, Čebelica in Bamby. V letošnjem letu bomo nadaljevali s projektom opazovanja treh sort ajde v času cvetenja in lanskoletna spoznanja nadgradili z novimi opazovanji in meritvami, ki jih bo strokovno obdelal in ovrednotil dr. Janko Božič iz Biotehniške fakultete. Lanskoletno spremljanje obiska in štetje čebel na cvetovih ajde, ki jih bodo tudi letos izvajali dijaki in študentje pod strokovnim vodstvom mentorjev bodo dopolnili s  spremljanjem  medičine v cvetovih. V času polnega cvetenja bodo dijaki poleg štetja čebel, pobirali cvetove ajde iz zaščitenega območja, jih vstavili v epice s pripravljeno vodno raztopino, dr. Božič pa bo s pomočjo metode HPLC preveril  prisotnost sladkorjev posameznih sort ajde.

Na podlagi zbranih podatkov se bo ugotavljala korelacija med količino sladkorja v cvetovih, obiskom čebel na cvetovih ajde in  količino pridelka. Zanimalo nas bo kako na različnih območjih Slovenije uspevajo iste sorte medovite ajde, dijaki bodo spremljali tudi vremenske razmere, relativno vlago in fenofaze rasti. Ob zaključku bomo organizirali dogodek, kjer bomo predstavili analize meritev in vrednotenje rezultatov, tako strokovni kot tudi širši javnosti.

Nataša Klemenčič Štrukelj