Članek
Krmljenje čebeljih družin - Inovacije
Objavljeno Apr 12, 2016

Čebelja družina potrebuje za svoj razvoj ustrezno prehrano. Ker se okolje, v katerem čebelarimo, stalno spreminja, v kmetijstvu pa prevladujejo monokulture, obstaja verjetnost, da čebele v naravi ne morejo v celoti zadovoljiti svojih potreb po hrani. Krmljenje čebel postaja ob dejstvu slabših letin in vse pogostejšega pomanjkanja naravnih pašnih virov vse bolj pomembno čebelarjevo opravilo. Dodajanje krme čebelam pa glede na panjski sistem in možnosti, ki jih ta ponuja lahko predstavlja določene ovire oz. omejuje uporabo ali souporabo različne čebelje krme.
V klasičnem oz. standardiziranem AŽ panjskemu sistemu so možnosti krmljenja čebelje družine omejene. V preteklosti so se na trgu sicer pojavile določene rešitve, ki so izboljšale možnosti za krmljenje oz. dodajanje različnih vrst čebelje hrane, vendar izvedbe ne omogočajo uporabo ali souporabo različnih in najpogostejših načinov krmljenja v različnih letnih časih odvisno od razmer in potreb. 
Prav zaradi teh razlogov je komisja za  varno hrano in tehnologijo čebelarjenja  pri Čebelarski zvezi Slovenije lani za Apislovenijo 2016 razpisala natečaj za najboljšo inovacijo s področja krmljenja čebel. Na natečaj se je prijavilo 10 inovatorjev, ki so prikazali različne načine krmljenja čebel. Najbolj   enostaven, razširjen in inovatioven način krmljenja za AŽ panje se je pokazal način z uporabo plastenk.

Prednosti pitalnika z uporabo plastenk za AŽ panje 

1.    je higiensko neoporečen
2.    enostavna in poceni predelava 
3.    ob uporabi 3 steklenic občutno zmanjša porabo časa za zimsko krmljenje
4.    za zimsko krmljenje naredimo v pokrovček 8 do 10 luknjic (luknjice imajo premer 1,5 do 2 mm)
5.    učinkovito ga lahko uporabljamo tudi za dražilno krmljenje če v zamašek naredimo 2 ali 3 luknjice 
6.    sladkorna raztopina se v steklenici ne pokvari tudi v primeru, ko jo čebele pobirajo dlje časa
7.    krmimo lahko tudi podnevi in s tem ne povzročamo ropanja 
8.    pitalnik lahko uporabljamo tudi za male panje ob uporabi pollitrskih plastenk 
9.    pri uporabi je pomembno, da plastenke (npr. Frucove) napolnimo do vrha.

Zamenjava pitalnika v AŽ panju je enostavna, saj je potrebno samo odstraniti obstoječi pitalnik, na okence namestiti mrežico in namesto, kjer je deščica prisloniti pitalnik. 
Izdelava pitalnika je razvidna iz priložene delavniške skice. Dolžino pitalnika se prilagodi širini panja. Pod luknje, kamor se vstavijo steklenice pa se namesti mrežica, ki prepreči čebelam vstop v zadnji del panja. Ker je izdelava takšnega pitalnika zelo enostavna in ne potrebuje visoko strokovnega znanja iz lesarstva. pa tudi  orodja ne, upam da se bo to inovacijo uporabilo čim več čebelarjev in svoje pitalnike zamenjalo z opisanim.

Za fotografijo in skico se zahvaljujemo Branetu Borštniku.