Članek
Seminar o pridobivanju cvetnega prahu
Objavljeno May 16, 2016

ČZS, JSSC pripravlja seminar o pridobivanja cvetnega prahu. Seminar bo obsegal tako teoretično kot tudi praktično izobraževanje na njem pa se boste seznanili s pomenom cvetnega prahu, osnovami pridobivanja cvetnega prahu, s tehnologijo pridobivanja cvetnega prahu osmukanca/izkopanca in njeno problematiko, postopki ravnanja s cvetnim prahom po odvzemu, skladiščenjem in označevanjem pridelka ter uporabo. Potrdilo o udeležbi na seminarju bodo prejeli le tisti slušatelji, ki se bodo udeležili vseh osmih ur izobraževanja. Teoretični del bo potekal predvidoma v začetku  meseca junija 2016 v prostorih Čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici, praktični del pa v čebelnjaku HOFER.
Na seminar se lahko prijavite na e-naslovu: natasa.lilek@czs.si  ali po telefonu št.:01/729 61 29. Ob prijavi po e-pošti obvezno navedite ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj), ali imate izkušnje (koliko let) s pridobivanjem cvetnega prahu ali ne , tel. št. in e-naslov. Prijave zbiramo do vključno 16. maja 2016. Na voljo je največ 50 prostih mest, zato pohitite s prijavo! Natančen urnik z datumi bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli po e-pošti pred začetkom tečaja.
Nataša Lilek, svetovalka JSSC