Članek
Stanje na javnih razpisih za intervencije v okviru čebelarskih proizvodov
Objavljeno Mar 18, 2024

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek, 15. 3., objavila stanje na odprtih javnih razpisih za intervencije v okviru čebelarskih proizvodov.

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 82 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 195.000,00 evrov. Na voljo je 26.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 je oddanih 13 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 1.800 evrov. Na voljo je skupno je 20.689,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 8 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 6.200,00 evrov, na voljo pa 49.260,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 32 vlog. Na javnem razpisu je na voljo 275.856,00 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Agencija še dodaja, da je elektronska vloga oddana, ko je v statusu napis "oddana".

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs