Članek
Stanje na JR za čebelarstvo
Objavljeno Mar 22, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 98 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 219.000,00 evrov. Na javnem razpisu je na vojo 226.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 15 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 3.000 evrov. V celoti je na voljo 20.689,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 10 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 8.000,00 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 49.260,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 39 vlog. Na javnem razpisu je razpoložljivih 275.856,00 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Podatek o zaprošenih sredstvih je oviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Vir: ARSKTRP

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs