Članek
Stanje sredstev na JR za čebelarstvo
Objavljeno Apr 02, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih na odprtih javnih razpisih za intervencije v okviru čebelarskih proizvodov je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 107 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 240.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 226.595,20 evra. Danes je v Uradnem listu Republike Slovenije predvidena objava spremembe javnega razpisa za povečanje sredstev v višini 70.000 evrov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024, kjer je na voljo 24.630 evrov, še ni oddanih vlog.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 15 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 3.000 evrov. Javni razpis ima na voljo 20.689,20 evrov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 10 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 8.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 49.260 evrov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 41 vlog, v celoti pa je na voljo 275.856 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs