Članek
Stanje na odprtih javnih razpisih za intervencije v okviru čebelarskih proizvod
Objavljeno Apr 08, 2024

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek, 5. 4., objavila stanje na odprtih javnih razpisih za intervencije v okviru čebelarskih proizvodov.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 111 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 252.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 296.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 15 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 3.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 20.689,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 11 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 9.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 49.260 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 52 vlog. Na javnem razpisu je na voljo 275.8560 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Podatek o zaprošenih sredstvih je okviren. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Vir: ARSKTRP

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs