Članek
Prednosti mrežaste podnice
Objavljeno Mar 18, 2024

V čebelarski praksi je mrežasta podnica s svojo specifično konstrukcijo pokazala številne prednosti, še posebno pri sodobnih načinih zatiranja varoj in pri uporabi načelih ekološkega čebelarstva.
Največje prednosti takšne podnice so predvsem v:


1 popolnem nadzoru nad varojo in nad stanjem čebelje družine
Pločevinasti predal pod mrežasto podnico sega čez celotno dno čebeljega panja, in ga lahko izvlečemo kadar koli, ne da bi ob tem vznemirjali čebele. Varoje lahko tako preštejemo ob vsakem času in vremenu, ter glede na naravni odpad varoj ugotovimo ogroženost družine. Ker čebele zaradi mreže do odpadlih varoj nimajo dostopa in jih ne odnašajo iz panja, so dobljeni podatki o naravnem odpadu varoj zelo objektivni.
Pri takšni podnici lahko glede na ostali odpadli drobir še ugotovimo: kje sedi družina, koliko satov zaseda in kolika je njena moč. Takšna informacija nam je še posebno pomembna v zimskem času, ko ni priporočljivo odpirati panjev.
2. pripravi kvalitetnejših čebel za prezimovanje


Matica v čebelji družini s mrežasto podnico preneha prej z zaleganjem, tako da zimske čebele niso obremenjene z vzgojo zalege pozno jeseni. To pomeni da čebele ostanejo v dobri kondiciji, neobremenjene in dolgožive, s sposobnostjo sigurnega preživetja zime. V čebelji družini tako v pozni jeseni nimamo zalege, ki je pravi razvojni inkubator varoj. Te so sedaj na čebelah, kjer jih lahko že sredi novembra uničimo z oksalno kislino.


3. uspešnejšem prezimovanju čebeljih družin
V kolikor čebelje družine prezimujemo nad mrežastimi podnicami v panju zagotovimo dobro zračenje, satje ne plesni, čebele pa niso prizadete zaradi mraza. Malenkostno je povečana poraba zimske zaloge. Število umrlih čebeljih družin preko zime z takšno podnico je precej manjše, kot tistih z klasično podnico..


4. hitrejšem spomladanskem razvoji čebeljih družin
Matica v čebelji družine z mrežasto podnico prične kasneje zalegati, kar pomeni kasneje boljše temperaturne pogoje za donos nektarja, cvetnega prahu in vode. S tem odpade tvegano izletanje čebel po vodu in cvetni prah v hladnem vremenu, panjske čebele pa tako niso obremenjene z nego zgodnje zalege.


5. boljšemu zračenju med prevozom
Z umikom pločevinastega predala izpod mreže podnice dobimo prostor, ki nam omogoča med prevozom boljše zračenje panja. Ob prevozu so čebele vznemirjene in povečajo temperaturo v čebeljem panju tudi do 41° C, kar povzroči intenzivno odpadanje varoj. Zmanjšanje števila varoj pa ugodno vpliva na zdravstveno stanje čebelje družine.


Mrežasta podnica poleg preprečevanja direktnega kontakta odpadlih varoj in čebel, ter enostavne kontrole naravnega odpada varoj, v veliki meri pospešuje razvoj čebelje družine in tako kompenzira morebitne izgube čebel zaradi tega zajedavca. Slovenski čebelarji se na žalost vse premalo zavedajo prednosti ki jih prinaša takšna mrežasta podnica pri čebelarstvu. V AŽ panj je nekaterim težko vstaviti celo enostaven testni vložek, veseli pa dejstvo da vse več proizvajalcev AŽ panja izdeluje le te z mrežasto podnico.


Vlado Auguštin

#tehnologija #društva #čebelarstvo #czs