Članek
Natančnejše označevanja porekla mešanic medu
Objavljeno Feb 01, 2024

Pred dobrim mesecem dni smo poročali o predlogu Sveta EU o natančnejšem označevanju porekla mešanic medu z namenom boljšega informiranja potrošnika. V tem tednu sta Evropski svet in Evropski parlament dosegla dogovor glede predlaganih sprememb.

Dogovorili so se glede sledečega:
- Namesto zapisa »mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU«, bo polnilec moral v istem vidnem polju kot je ime izdelka (Med), navesti vse države porekla mešanice medu. V kolikor med iz štirih držav predstavlja najmanj 50 % delež mase izdelka, bo obvezna navedba odstotka medu iz teh štirih držav (za ostale z manjšim deležem to ne bo potrebno). V kolikor so deleži manjši, bo navedba odstotkov obvezna za vse države porekla.
- Ustanovili bodo delovno skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala s prepoznavanjem potvorjenega medu in izboljšanjem sledljivosti medu.
- Strinjali so se tudi glede potrebe po ustanovitvi sistema sledljivosti s katerim bi lahko med povezali s čebelarjem, ki ga je pridelal.

Dogovor mora Evropski parlament še sprejeti. Po objavi spremembe Direktive o medu pa je predvideno še prehodno obdobje dveh let. O podrobnostih sprememb vas bomo obvestili ko bodo znane, trenutno pa vse kaže na to, da smo naredili velik korak naprej za zaščito potrošnika in čebelarja!

Vir: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240129IPR17211/honey-labelling-deal-with-council-on-measures-to-combat-fraud
https://www.gov.si/novice/2024-01-31-na-pobudo-slovenije-sprejeta-nova-pravila-glede-oznacevanja-porekla-mesanic-medu/

Aljaž Debelak,
Svetovalec za zagotavljanje varne hrane

#varnahrana #društva #čebelarstvo #czs