Članek
Stanje na javnih razpisih
Objavljeno Apr 12, 2024

Znano je stanje na javnih razpisih znotraj čebelarstva na dan 12.4.2024:

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 119 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 267.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 296.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 15 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 3.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 20.689,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 12 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 10.000,00 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 49.260,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 58 vlog. Na javnem razpisu je na voljo 205.856,00 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu `ODDANA´.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs