Članek
Stanje rastlin v zadnjih dneh aprila, z dne 22.4.2024
Objavljeno Apr 22, 2024

Akacija: kot smo že omenili je letošnji razvoj zelo izenačen po vsej državi, kjer je prisotna. Opazne so posamezne razlike v razvoju med sončnimi in senčnimi legami, med tem, ko v nadmorski višini skoraj ni razlik. Kljub neugodnemu in hladnemu vremenu je akacija v teh dneh nadaljevala z razvojem, sploh to opažamo pri poganjkih, ki so pred hladnim valom belili ali bili tik pred to fazo. Poganjki, ki so bili manjši so se nekoliko ustavili v razvoju. Tako, da trenutno ocenjujemo, da bi ti poganjki na akacija lahko cveteli do sredine prihodnjega tedna. Pričakujemo, da bo akacija, ko se vreme ponovno otoplil, lahko ponudila skromne donose. Otoplitev je napovedana za konec tega tedna in lahko le upamo, da do nje pride. Kakšni bodo ti donosi je težko napovedati vsekakor kaj dosti ne pričakujemo, saj je to na mraz občutljiva rastlina in 10 dni hladnega vremena je zagotovo pustilo posledice. Poleg tega so posamezne lege v državi bile deležne celo negativnih temperatur katere so prizadele cvetove v dolinah in veja v nižjih delih dreves. Glede na stanje je verjetno sedaj boljša izbira paša na javorju, ki je avtohtona rastlina, bolje prenaša mraz in v srednjih legah začenja z odpiranjem cvetov.
Javor: do višine 450 m nad morjem zgodnejše sorte že cvetijo, cvetnih nastavkov je v večjem delu države veliko in enako pričakujemo tudi v višjih, kasnejših legah. Opazili smo, da mu negativne temperature v tej fazi škodujejo šele, ko te presežejo – 4 °C. Kar se je po podatkih ARSO- ta zgodilo le v posameznih legah v notranjosti države. Oz. je bil javor na teh legah v takšni feno fazi, da je bil občutljiv na pozebo takšne stopnje. Opazili smo ovele liste in cvetne nastavke le v spodnjih legah rastlin tako, da je škoda za enkrat zelo majhna. Bolj so bile prizadete uši, ki pa že pri – 2°C odmrejo in to pa lahko predstavlja nepopravljivo škodo za letošnjo sezono.
Oljna ogrščica: če bi bilo vse prav bi se sedaj morala začeti šele odpirati. Letos pa skoraj že zaključuje z cvetenjem. Mislim, da je hladni val nanjo še najbolje vplival in jo je zadržal v razvoju, saj že cveti 14 dni. Sedaj cvetijo le še stanski poganjki in če bi bilo vreme ugodno bi omogočala še dobre donose. Ocenjujemo, da je uspela ponuditi med 5 in 8 kg donosa, kar je spodbudilo razvoj čebel, jim zagotovilo zalogo hrane kaj več pa žal ne moremo pričakovati. Njeno cvetenje pričakujemo še nekje do petka tega tedna.
Lipa, lipovec: kljub temu, da smo ob koncu aprila tudi ti dve vrsti norita z razvojem. Predvsem je dobro razvita velikolistna lipa pri kateri prve cvetove pričakujemo že med 5. in 10. majem. To bodo zgodnje lege na Primorskem in jugu države. Lahko, da se bo datum začetka zamaknil za dan ali dva odvisno od časa hladnega vremena. Lipovec je kasnejši in bo začel z cvetenjem nekje 14 dni za lipo na teh zgodnjih legah. Stanje večjih sestojev lipe in lipovca (območje severnega dela Primorske in Ribniško-Kočevskega območja) bomo preverili v prihodnjih dneh in vas o tem obvestili.
Kostanj: Opažamo podobno sliko kot pri javorju. Znotraj mikro območji so lahko drevesa, ki so že olistana in tudi nakazujejo prve cvetove in so drevesa, ki so še v fazi brstov. Začel je z razvojem na zgodnjih legah Bele Krajne, Pomurja in Primorske tu so cvetovi dolgi do 3 cm. V ostalih legah cvetov še skoraj ne vidimo. Cvetov na prvih drevesih je veliko in upamo, da se v nadaljevanju vreme stabilizira. Bo pa tudi kostanj letos zgodnejši kot v preteklih letih. Kdaj točno bomo še videli od nadaljevanja vremena v mesecu maju. Glede na trenutno stanje bi ocenili čas začetka cvetenja že ob koncu meseca maja kar je zelo zgodaj.
Smreka, hoja: Predvsem na smreki bi gleda na zgodnji razvoj že lahko opazili povzročitelje medenja, česar za enkrat še nismo. Oz. smo predvsem v nižjih sončnih legah opazili kakšnega velikega kaparja kar ne predstavljaj obeta za pašo. Ko se vreme stabilizira in ponovno ogreje bomo pozorni na prisotnost katerih iz med uši na smreki. Enako bo tudi na hoji, v začetku maja bi se že lahko našlo prve uši v nadelavanju meseca pa določalo njihovo število in obete za pašo.

Glede na stanje vremena v zadnjih 10 dneh in na napoved za prihodnje dni vas opozarjamo, da preverite stanje zalog hrane v panjih. Kajti donosi so bili do sedaj skromni v večjem delu države in kaj hitro se lahko zgodi, da je hrane v panjih premalo.
Vsem skupaj želim otoplitev, čim manj snega ter sitnosti v prihajajoči noči in da sneg ne povzroči večje škode na drevesih, ki so sedaj zaradi olistanja zelo občutljiva na težo snega.
NAJ MEDI!!!

Aleš Bozovičar, ONS

#napovedmedenja #društva #čebelarstvo #czs