Članek
​Napoved medenja za zadnjo tretjino maja
Objavljeno May 19, 2024

Čas noro beži in že smo v zadnji tretjini maja. Ne glede na čas pa večji del Slovenije donosov, ki bi omogočili točenje še ni beležil. Nekaj sreče so imeli čebelarji na vzhodu in jugu države, ko je akacija kljub vsem težavam medila in to v času, ko je bilo ugodno vreme. Čebelarji, ki so imeli dobre čebelje družine so na teh območjih točili med 10 in 20 kg akacijevega medu. Drugod po državi je slika veliko slabša in marsikje čebele ne uspejo nabrati dovolj za pokrivanje lastnih potreb. Težava je seveda vreme. Poleg pogostih padavin, hladnejših temperatur nam pa v sončnem vremenu nagaja veter. V dveh dneh ugodnejšega vremena lahko vidimo, da bi oz. nam narava ponuja vire medenja in da jih čebele izkoristijo, če le vreme to omogoča.

Akacijeva paša
Akacija je z izjemo Ilirske Bistrice končala s cvetenjem. Na tem območju ob ugodnem vremenu, kljub pozebi beležimo donose okoli enega kg. Kot kaže akacije, ki jih pozeba ni prizadela dobro izločajo in upajmo, da bo vreme omogočalo še naprej takšne donose. Ocenjujemo, da bodo zadnji cvetovi cveteli še do konca prihodnjega tedna.

Javorjeva paša
V nižini do višine 700 m nad morjem je končal oz. končuje s cvetenjem, ker so bile takšne razlike v razvoju rastlin kakšen cvet vidimo tudi še v nižinah. Načeloma pa se je glavnina cvetov pomaknila v višje, poznejše lege nad 800 m. Poleg cveta opažamo tudi še posamezne kolonije ušic na njemu, vendar jih je žal premalo. To vreme jim ni omogočilo zadostne namnožitve in razširitve na večji delež dreves.

Lipa in kostanj
Obe drevesni vrsti imata obilo cvetnih nastavkov prav tako predvsem na kostanju že opažamo prisotnost ušic, kar je dober znaki in upamo tudi na njihov dober razvoj za čas začetka cvetenja rastlin.
V nižjih, toplejših in sončnih legah juga, zahoda in vzhoda že lahko opazujemo cvetenje velikolistne lipe. To so sicer prav zgodnja drevesa, ki pa že nakazujejo hiter začetek njihovega cvetenja.
Začetek cvetenje malolistne lipe pričakujemo okoli 5. junija. Prva bo na območju Metlike, Črnomlja, Nove Gorice, Kanala in v nižjih legah Tolmina. Postopoma se bo razvoj in cvetenje pomikalo v višje in pozne lege. Kjer pričakujemo razcvet med 10. in 15. junijem. V primeru hladnejšega vremena se lahko začetek še za kakšen dan zamakne.
Podoben čas začetka cvetenja pričakujemo tudi pri kostanju. Na območju Bele Krajne, Dolenjske, Primorske ter nižjih leg osrednjega dela države in Pohorskega območja bo začel cveteti v okoli 5. junija. V osrednjem delu države in nižinah Štajerske pa med 5. in 10. junijem.
Kot do sedaj cvetočih rastlina opažamo velike razlike v razvoju cvetov, zato pričakujemo, da se bo cvetenje znotraj območja razpotegnilo na daljši čas kot običajno.

Smreka in jelka
Na smreki opažamo predvsem tri vrste uši. Najbolj opazna je zeleno progasta smrekova ušica, tej sledi močno puhasta smrekova ušica, ki jo predvsem beležimo na območju Pohorja in Notranjskih gozdov. Opažamo pa tudi rdečerjavo puhasto smrekova ušica na letošnjih vršičkih. Opažamo jo po vseh večjih sestojih po državi tudi že na območju Gorenjske in Koroške. Želeli bi se večjega števila kolonij in njihovo razširitev na širše območje, kar pa v teh razmerah ne morejo storiti.

Na jelki so sedaj v manjši meri prisotne brstne ušice na letošnjih poganjkih. Najbolj opažne so na območju Dolenskih toplici in vznožja Kočevskega roga, gozdov osrednega dela države in v nižinah Pohorja, njihovo razvoj se pomika v zgornje lege tako, do jih že lahko opazimo na višine 900 m nad morjem. Enako kot za smrekove uši potrebuje stabilnejše vreme, da se razvije v večji meri. Zeleno hojevo ušico sedaj beležimo na zgodnjih legah, to je na območju Dolenskih toplic in vznožju vzhodnega dela Kočevskega roga. Ocena stanja trenutno še ni zanesljiva in bo možna šele po parih dneh stabilnega vremena zato bomo na zanesljivejše znake morali še počakati.

Poleg naštetih virov medenja še vedno beležimo uši tudi na preostalih rastlinskih vrstah: hrastu, topolu, jesenu, bezgu, vrbi, bukvi,… Zato je zelo težko oceniti kaj bodo čebele prijeli in v kolikšni meri. Vsekakor je takšna slika odlična in zelo zaželena tudi v prihodnjih tednih, saj glede na letošnje hitro, prehitro cvetenje lipe in kostanja nas drugače čaka zelo dolgo brezpašno obdobje.
Glede na pojavljanje več vrst ušic je/bo možno, da na posamezni lokaciji med v satju kristalizira, saj nekatere iz med njih izločajo mano, ki naglo kristalizira. Kar pa mislim, da na trenutno stanje z donosi ne bo problem.


Naj medi!

Aleš Bozovičar, ONS

#napovedmedenja #društva #čebelarstvo #czs #aktualno