Članek
​Napoved medenja z dne 10.5.24
Objavljeno May 10, 2024

V teh dneh sem prevozil bolj kot ne celo Slovenijo in spremljal stanje rastlin po državi.

Akacija je kljub vsem težavam, ki jih je bila deležna uspela nekaj paše ponuditi čebelam. Družine so si predvsem napolnile zaloge hrane. Nekoliko boljša slika je na območju vzhoda države kjer je predhodno cvetela oljni ogrščica na kateri so si čebele nabrale zaloge hrane in so akacijo nosile tudi v medišče. Najslabše so akacijo čebele izkoristile na Primorskem, saj je bilo najslabše vreme v vrhuncu njenega cvetenja. Sedaj cveti le še na območju Goričkega in Vremske doline. Na območju Goričkega končuje in pričakujemo rahle donose še jutri in v nedeljo. Nekoliko kasnejša je na območju Vremske doline kjer bo cvetela še ves prihodnji teden. Pričakovali bi cvetenje tudi na območju Ilirske Bistrice vendar je tu pozeba naredila škodo in je cvetočih rastlin res zelo malo in donosov skoraj ne pričakujemo. Čebele letos izkoriščajo akacijo tudi iz ostalih delov države Štajerske, Notranjske, Koroške in tudi Gorenjske kjer rastejo akacijeva drevesa v manjšem obsegu in kjer jih pozeba ni prizadela. Donosi s teh lokacij niso veliki lahko pa pripomorejo k zagotavljanju dnevnih potreb čebeljih družin.

Javorjeva paša
Pri javorju opažamo zelo velike razlike v času cvetenja dreves znotraj posameznega območja tako imamo drevesa, ki so že skoraj odcvetela in so zraven drevesa, ki komaj olistavajo . Zato lahko čebele tudi v nižinah do 600 m nad morjem še koristijo ta vir medenja. Višje nad to mejo je razvoj nekoliko kasnejši in so se prva drevesa dobro odprla. Uši na javorju opažamo vendar v manjši meri kot pred zadnjo ohladitvijo. Potrebovale bi ugodno stabilno vreme, da se populacija lahko namnoži

Lipa in kostanj
V nižjih, toplejših in sončnih legah zahoda in juga so cvetovi na velikolistni lipi že močno nabrekli in bomo v prihodnjih dneh že lahko videli prve cvetove. Kar je zelo hitro. Malolistna lipa je kasnejša in bo začela na teh zgodnjih legah okoli 25. maja.
Glavnina cvetenja na za nas pomembnih območjih kjer je malolistna lipe, pričakujemo okoli 5. junija. Prva bo na območju Metlike, Črnomlja, Nove Gorice, Kanala in v nižjih legah Tolmina. Postopoma se bo razvoj in cvetenje pomikalo v višje in pozne lege. Točen čas je odvisen od nadelavanje vremena, glede na napoved pričakujemo še kakšen dan zamika.

Podoben čas začetka cvetenja pričakujemo tudi pri kostanju. Na območju Bele Krajne, Dolenjske, Primorske ter nižjih leg osrednjega dela države in Pohorskega območja bo začel cveteti po 5. juniju.

Smreka in jelka
Na smreki opažamo razvoj več vrst ušic. Najbolj opazna je zeleno progasta smrekova ušica, tej sledi močno puhasta smrekova ušica, ki jo predvsem beležimo na območju Pohorja in Gorenjskem. Na jugu države lažje najdemo tudi rdečerjavo puhasto smrekova ušica na letošnjih vršičkih. Najdemo tudi posamezno kolonijo črne smrekove ušice. Poleg ušic najdemo tudi velikega kaparja in v nižinah dolenske in štajerske tudi posameznega malega kaparja. Ta slika mi je posebej všeč, ker se po parih letih število osebkov veča. Koliko bodo smreko čebele izkoristile je zelo odvisno od lokacije, števila povzročiteljev medenja in drugih virov medenja v okolici.

Na hoji predvsem opazimo kakšno kolonijo brste uši. Ob otresanju vej opazimo zeleno hojevo ušico. Teh je za enkrat še malo in potrebujejo bolj stabilno vreme za nadaljnji razvoj. Zato so napovedi za hojo za enkrat še prerane. Ko bo slika zanesljivejša vas bomo o tem obvestili. Glede na zgodnji razvoj vseh nektarnih paš upajmo, da se katera izmed uši pojavi kasneje drugače nas čaka res dolga brezpašna doba.

Sedaj je pomembno, da vzdržujete moč čebeljih družin, jim omogočite prostor za nemoten razvoj ter jim dajete delo. Poleg vsega pa lahko le upamo, da se vreme končno umiri.

Naj medi!

Aleš Bozovičar, ONS

#napovedmedenja #društva #čebelarstvo #czs