Članek
Stanje na odprtih javnih razpisih
Objavljeno May 13, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 128 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 279.300 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 296.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 20 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.500 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 20.689,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 18 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 14.500,00 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 49.260,00 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 66 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 75.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 205.856,00 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu ODDANA.

Vir: ARSKTRP

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs