Članek
Oddajte vzorce čebeljih pridelkov v brezplačne analize
Objavljeno May 14, 2024

Oddajte vzorce čebeljih pridelkov v brezplačne analize

Na ČZS zbiramo vzorce čebeljih pridelkov iz leta 2023 in 2024 za aplikativno raziskavo Karakterizacija čebeljih pridelkov. Analizirali bomo predvsem antioksidativno in protimikrobno učinkovitost cvetnega prahu in medu, vsebnost flavonoidov v propolisu ter melitina in skupnih beljakovin v strupu. Narejena bo tudi pelodna analiza vzorcev medu in cvetnega prahu. V analize lahko oddate posamezen čebelji pridelek, potrebujemo pa najmanj 450 g medu (iz leta 2024), 200 g sveže zamrznjenega cvetnega prahu osmukanca, 15 g propolisa in 1 g strupa.

Podrobnejše informacije lahko dobite na urska.ratajc@czs.si ali 01/7296-133.

Raziskava se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.


Urška Ratajc,
svetovalka specialistka za zagotavljanje varne hrane

#varnahrana #društva #čebelarstvo #czs