Članek
Stanje na odprtih javnih razpisih
Objavljeno May 24, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 131 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 285.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 346.595,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 20 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.500 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 20.689,20 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 22 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 19.000 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 49.260 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 70 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 78.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 155.856 evrov. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu oddana.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs #aktualno