Članek
Stanje na odprtih javnih razpisih
Objavljeno May 31, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 134 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 290.000 evrov. Na javnem razpisu je na voljo 346.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 23 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.600 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 20.689,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je oddanih 24 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 20.000 evrov. Na javnem razpisu je razpoložljivih 49.260 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 70 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 78.000 evra. Na javnem razpisu je razpoložljivih 155.856 evra. Sredstva na javnem razpisu še niso porabljena.


Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu »ODDANA«.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs #aktualno