Članek
Stanje na odprtih javnih razpisih
Objavljeno Jun 10, 2024

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 135 vlog. Trenutna porabljena sredstva so 242.000 evrov, na voljo pa je 346.595,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 24 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.600 evrov. Na voljo je 20.689,20 evra.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024, je oddanih 25 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 20.700 evrov. Skupno je na voljo 49.260 evrov.


Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 je oddanih 74 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 78.500 evrov, v celoti pa je na voljo 155.856 evrov.


Vloga se šteje za oddano, ko je v statusu ODDANA.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs #aktualno