Čebelarska zveza Slovenije je društvena, neprofitna strokovna organizacija, ki so jo leta 1873 ustanovila čebelarska društva za uresničevanje skupnih interesov. V zvezo je v letu 2016 vključenih 207 čebelarskih društev in 16 regijskih čebelarskih zvez. Skupaj je torej v našo ČZS včlanjenih v letu 2015 skoraj 7.800 čebelarjev iz vse Slovenije.

Odkupimo vzorce surovega propolisa

Za namen monitoringa in primerjave rezultatov med statističnimi regijami odkupimo vzorce surovega propolisa po priporočeni ceni 4,1 € za 10 g. Za vzorec potrebujemo 50 g surovega propolisa. Ker zbiramo vzorce za potrebe analiz in ne za živilsko uporabo, je lahko propolis pridobljen tudi iz delov panja, ne izključno na namenskih mrežicah. Vzorce zbiramo do 14.6.2024Za več informacij pokličite na: 040 436 519

Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov

Prvi javni razpis spada v podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024, drugi pa v podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024. Oddaja vlog se prične 1. julija 2024.Za podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024, katerega predmet je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, je glavni namen spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala. Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Na javnem razpisu je na voljo do 70.000 evrov.Za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, katerega predmet je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024, je glavni namen zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš

Stanje na odprtih javnih razpisih

Podatek o zaprošenih sredstvih je zaokrožen. Zaprošena sredstva bodo odstopala od dejansko porabljenih sredstev po opravljenih preveritvah izpolnjevanja pogojev upravičenosti.Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 je oddanih 135 vlog. Trenutna porabljena sredstva so 242.000 evrov, na voljo pa je 346.595,20 evra.Na javnem razpisu za Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 še ni oddanih vlog. Na javnem razpisu je na voljo 24.630 evrov.Na javnem razpisu za Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, je oddanih 24 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 4.600 evrov. Na voljo je 20.689,20 evra.Na javnem razpisu za Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024, je oddanih 25 vlog, s skupnim zneskom zaprošenih sredstev 20.700 evrov. Skupno je na voljo 49.260 evrov.Na javnem razpisu za Sofinanciranje nakupa

May 18, 2024
Beltinci 2024 - dan za zapomniti si ga!
pred 3 dnevi
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem - projekt o čebelah
pred 2 dnevoma
Odkupimo vzorce surovega propolisa
pred 6 dnevi
Obvestilo o izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel - VF NVI
May 16, 2024
Stanje glede Azijskega sršena
pred 3 dnevi
Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov
pred 4 dnevi
Stanje hoje